Om oss

Astero I Jobb ASkombinerer nye produksjonsmetoder og gammelt håndtverk for å kunne gi kunden de beste produktene.

Om oss

Astero I Jobb AS er en av rundt hundre arbeidsmarkedsbedrifter i Norge.  Bedriften ble etablert i 1969 og har forandret seg mye siden den gang.  Astero er i dag en moderne og nytenkende bedrift og i kontinuerlig endring for å tilpasse oss behovene i befolkningen og arbeidsmarkedet.

Den 19.mars 2015 ble Troll-Tinn AS i Rauma, etter en virksomhetsoverdragelse, en del av Astero AS.

Astero I Jobb AS er en moderne og nytenkende bedrift og i kontinuerlig endring for å tilpasse oss behovene i befolkningen og arbeidsmarkedet. Bedriften har en stab med 80 ansatte fagpersoner med stor bredde i kompetanse.  Bedriften har i tillegg 190 ansatte i ulike tiltak. I dag er derfor 270 personer i arbeid i våre ulike avdelinger.   Alt overskudd brukes til videreutvikling av virksomheten, i samsvar med Forskrift om arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Navn og logo

Navnet Astero symboliserer at vi ser opp og frem og at vil fokusere på at det alltid finnes nye muligheter for positiv utvikling og endring.  Logoen viser en stilisert person som danner en sirkel med armene, noe som symboliserer omsorg, samhørighet og fellesskap.  Vi ønsker dermed å symbolisere at Astero er en bedrift som tar vare på sine ansatte og alle som er i kontakt med våre tilbud og tjenester.  Fargen symboliserer kjærlighet, kraft, energi, mot og vilje og står i kontrast til gråfargen som symboliserer bedriftens mekaniske avdeling.  Fargebruken symboliserer dermed bredden i bedriftens aktiviteter og hvilke holdninger og verdier som skal prege oss som arbeider i bedriften.